โครงการเปิดสอนปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อเรา

หน้าแรก    >  ติดต่อเรา

โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์  ภาคพิเศษ

ที่ตั้ง: อาคาร  1  (วิศวกรรมเคมี)  ชั้น  1  เลขที่  50  ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
โทรศัพท์:    0-2797-0924-5
โทรสาร:      0-2942-8411
E-mail:      Undergrad_eng@ku.ac.t

เวลาทำการ  :   จันทร์ – ศุกร์      08.30 น.  – 18.30 น.      เสาร์      09.00 น.  –  15.00 น.