โครงการเปิดสอนปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศรับสมัครทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัครทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2567 (สาขาวิชาละ 1 ทุน)

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจากโครงการช้างเผือก TCAS รอบที่ 1 (ภาคพิเศษ)

ส่งใบสมัครขอรับทุน โดยสแกนเป็นไฟล์ .pdf

ระบุ Subject : สมัครทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรม ปีการศึกษา 2567

ส่งที่ อีเมล์  fengnnt@ku.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567 ก่อนเวลา 16.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ www.sup.eng.ku.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อโครงการฯ ภาคพิเศษ โทร 02-942-8411 หรือ 02-797-0999 ต่อ 1124 , 1125