โครงการเปิดสอนปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Month: January 2024

ประกาศรับสมัครทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรับสมัครทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2567 เปิดรับสมัครทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2567 (สาขาวิชาละ 1 ทุน) นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจากโครงการช้างเผือก TCAS รอบที่ 1 (ภาคพิเศษ) ใบสมัครขอรับทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรม หลักเกณฑ์การให้ทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรม อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่งใบสมัครขอรับทุน โดยสแกนเป็นไฟล์ .pdf ระบุ Subject :

Read More »