โครงการเปิดสอนปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Category: ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2567 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2567 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) หากมีข้อสงสัยติดต่อโครงการฯ ภาคพิเศษ โทร 02-942-8411 หรือ 02-797-0999 ต่อ 1124 , 1125

Read More »

ประกาศรับสมัครทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรับสมัครทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2567 เปิดรับสมัครทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2567 (สาขาวิชาละ 1 ทุน) นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจากโครงการช้างเผือก TCAS รอบที่ 1 (ภาคพิเศษ) ใบสมัครขอรับทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรม หลักเกณฑ์การให้ทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรม อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่งใบสมัครขอรับทุน โดยสแกนเป็นไฟล์ .pdf ระบุ Subject :

Read More »